Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikolog Ezgi Sanlı

Psikoterapi ile ilgili çokça doğru bilinen yanlışlar vardır. Bu nedenle psikoterapinin ne olduğuna açıklık getirmeden önce ne olmadığının altını çizmekte fayda var.

Psikoterapi yakınlarınız ile konuşmak gibi bir sohbet şekli değildir.

Psikoterapide amaç akıl almak, neşelenmek ya da ikna olmak değildir.

Psikoterapi sihirli bir değnek etkisi yaratarak tek bir seansta tamamen bir iyileşme ve rahatlama sağlamaz.

Psikoterapi; gerekli eğitimleri almış bir uzman eşliğinde bireyin duygularını, düşüncelerini, kişisel deneyimlerini, kendisine ve dünyaya dair inançlarını güvenli bir şekilde keşfetme sürecidir. Psikoterapi uzman ve danışan arasındaki iyileşme amaçlı işbirliği/iletişim süreci olarak da özetlenebilir. Yaşanılan sıkıntılarla ilgili içgörü kazandırmak, inanç sisteminde ve davranışlarında değişiklikler meydana getirmek için kişinin motivasyonunu artırmak ve bunlar için uygun yollar bulmasına yardımcı olmak psikoterapinin amaçlarıdır. Psikoterapi içerisinde belirli bir teoriye dayanan, planlı bir tedavi yaklaşımı bulundurur. Psikoterapist ise bu yaklaşıma dair gerekli eğitimleri almış kişidir.

Psikoterapi Ne Zaman Gereklidir?

Birçok psikolojik ve psikiyatrik sorunda (duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları gibi) çeşitli psikoterapi yöntemleri kullanılmaktadır.

Bunun yanı sıra;

Davranışlarınız size veya başkalarına zarar vermeye başladıysa,

Yaşadığınız zorluklar nedeniyle sevdikleriniz ile ilişkileriniz olumsuz etkileniyorsa,

Süreğen ve yoğun mutsuzluk, çaresizlik, umutsuzluk duyguları yaşıyorsanız,

Çalışma hayatınız ve işinizdeki performansınız yaşadığınız sıkıntılardan etkileniyorsa,

Yaşadığınız zorlantılar günlük hayatınızı olumsuz etkiliyorsa,

Psikoterapi süreci size yardımcı olabilir.

Psikoterapi Sürecinde Sizi Neler Bekliyor?

Terapide öncelikle uzman ile danışan arasında güvenli bir ilişkinin oluşması esastır. Karşılıklı olarak bu teröpatik ilişkinin kurulması bazen bir seans bazen ise uzun bir zaman alabilir. Terapistiniz ilk seanslarda sizi tanımaya ve sizi destek almaya getiren nedenleri anlamaya çalışır. Terapi sürecinde sağlıklı bir içgörü oluşturmak esas olduğundan edinilen bilgiler ve bu bilgilerin ışığında çıkarılan sonuçlar hakkında terapist danışana bilgi verir, tedavi planı ve izlenecek yol birlikte çizilir. Gerek duyulursa bazı test ve ölçekler bilgi alma sırasında ve/veya gelişimi takip etmek için süreç içerisinde uygulanabilir.

Terapide esnek olabilmek önemlidir. Her birey birbirinden farklı olduğundan bu süreç kişiye uygun olarak düzenlenir ve zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Süreklilik de dikkat edilmesi gereken başka bir nokta olarak karşımıza çıkar. Terapistiniz ile belirlediğiniz aralıklarda seanslara aktif katılım sağlamanız büyük önem taşır. Terapi süreci yarım kalmamalıdır. Eğer terapistiniz ile anlaşamadığınızı düşündüğünüz noktalar olursa bu konuları açıklıkla paylaşmalısınız.

Terapi sürecinde uzmanın eğitimine ve bağlı olduğu kurama göre farklı yöntemler ve teknikler kullanılır. Bilişsel Davranışçı Terapiler, Gestalt Terapi, Psikanaliz ve Psikodinamik Psikoterapi, EMDR seans odasında sık kullanılan yöntemlerden bazılarıdır. Kişinin ihtiyacına uygun olarak terapi ortamı birçok farklı şekil ve düzenekte oluşturulabilir. Zaman zaman destekleyici enstrümanlar da sürece dahil edilebilir. Terapistinizin yöntemlerine ve kuramına dair sürecin başında bilgi almanız ve size uygun olup olmadığı konusu üzerine araştırma yapmanız faydalı olabilir. 

*Sitemizde bulunan yazılar yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Tıbbi tavsiye içermez. Yazılardan yola çıkarak herhangi bir hastalık tanısı konulamaz. Yalnızca psikiyatri hekimleri ve doktorlar hastalık tanısı koyabilir.