Psikolog Kübra Yalın

Hakkında

Herkese merhaba, ben Uzman Klinik Psikolog Kübra Yalın. 2013 yılında kazandığım Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir senelik hazırlık eğitimimle beraber başarı ile mezun oldum. Lisans eğitimim süresince stajlarımı Özel Gündoğdu Anaokulu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tamamladım. 2016 yılında; Etkili İletişim, Beden Dili ve Diksiyon eğitimlerini aldım. 2018 yılında Türk Psikologlar Derneğine üye olup Minesota Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimini tamamladım. Aynı dönemde Psikodrama Grup Terapisi eğitimine başlamış olup temel aşamada eğitimime devam etmekteyim. Psikodrama eğitimi kapsamında Covid hastası olanlara süpervizyon eşliğinde gönüllü olarak danışmanlık hizmeti sağladım. Ayrıca Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitiminin kuramsal ve beceri modüllerini tamamladım. 2019 yılında Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin alt alanına kabul edildim. Yüksek lisans sürecinde süpervizyon eşliğinde aktif olarak birçok danışan gördüm. Resmi stajımı Moodist Psikiyatri ve Nöroloji hastanesinde poliklinik ve yataklı servislerde tamamladım. Klinik stajımda psikotik ve bağımlı hastaların olduğu servislerde çalışarak psikiyatristlerle vizitlere katıldım. Yüksek lisans tez çalışmamı “Yeme Tutumlarını Yordamada, Öz Anlayış ve Yeme Farkındalığının Rolü” konusunda tamamlayarak uzmanlık unvanımı aldım. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerim süresince birçok seminer ve sosyal sorumluluk projelerine katıldım. Eğitim hayatım sonrasında da aktif olarak danışan görmeye ve eğitim almaya devam ettim. Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünü benimseyerek genç ve yetişkin alanında seanslarımı yürütmekteyim. Depresyon, kaygı, panik bozukluk, ilişkisel problemler gibi pek çok alanda hizmet vermekteyim. Yeni katıldığım ASKİPO ailesinde bundan sonra sizlere hizmet vermenin heyecanı içerisindeyim. Sizlerin hayatına da bir şekilde temas edip sürecinizi başka perspektiflerle ele almayı çok isterim. Bu süreçte birlikte çalışmak isterseniz sizlere bir şekilde yardımcı olmayı çok isterim. Umarım yollarımız kesişir. Sağlıklı günler.