Öğrenme Kuramı

Öğrenme Kuramı

Öğrenme Nedir?

Öğrenme, bireyin çevresel deneyimler sonucunda bilgi, beceri, davranış veya duygusal tepkilerde kalıcı değişikliklerin meydana gelmesi olarak tanımlanabilir. Öğrenme, insanların yaşamları boyunca sürekli olarak maruz kaldıkları deneyimlerden etkilenir ve kişisel gelişimlerini şekillendirir. Öğrenme, beynin esnekliği ve uyum yeteneği sayesinde gerçekleşir.

Nasıl Öğreniriz?

 • Görsel Öğrenme: Bazı insanlar, bilgiyi görsel olarak görmekten daha iyi öğrenirler. Görsel öğrenme, resimler, grafikler, diyagramlar veya videolar aracılığıyla bilgiyi anlama yeteneğine dayanır. Örneğin, bir harita üzerinde bir ülkenin konumunu görmek veya bir diyagramı incelemek görsel öğrenme yoluyla bilgi edinmeye yardımcı olabilir.
 • İşitsel Öğrenme: İşitsel öğrenme, insanların bilgiyi duyarak öğrendikleri öğrenme türüdür. Bu tür öğrenme, sesli açıklamaları dinleyerek veya konuşmaları takip ederek gerçekleşir. Örneğin, bir konuşma veya dersi dinlemek işitsel öğrenme yöntemiyle bilgi edinmeye yardımcı olabilir.
 • Kinestetik Öğrenme: Kinestetik öğrenme, insanların bilgiyi fiziksel deneyimler yoluyla öğrendiği öğrenme türüdür. Bu tür öğrenme, bir şeyleri yaparak veya deneyimleyerek gerçekleşir. Örneğin, bir enstrüman çalmak, bir spor yapmak veya bir deneyi gerçekleştirmek kinestetik öğrenme yöntemlerine örnektir.
 • Deneyim ve Uygulama: Öğrenme genellikle deneyimlerin bir sonucu olarak gerçekleşir. Bir bireyin bir konuyu daha iyi anlaması için o konuda deneyim kazanması ve uygulama yapması gerekir. Örneğin, bir kişinin bir dil öğrenmesi için o dilde konuşmaya ve pratik yapmaya ihtiyacı vardır.
 • Geribildirim Almak: Öğrenme sürecinde geribildirim almak da önemlidir. Geribildirim, bir bireyin yaptığı işin doğruluğunu veya başarısını değerlendirmesine yardımcı olur. Olumlu geribildirim, öğrenme motivasyonunu artırabilirken, olumsuz geribildirim bireyin hatalarından ders çıkarmasına yardımcı olabilir.

Öğrenme süreci karmaşık ve çeşitlidir. İnsanlar farklı öğrenme stillerine ve tercihlerine sahiptir, bu nedenle etkili bir öğrenme deneyimi sağlamak için çeşitli öğrenme yöntemleri ve stratejileri kullanılmalıdır. Öğrenme, sadece sınıf ortamında veya resmi eğitim kurumlarında gerçekleşen bir süreç değildir; aynı zamanda günlük yaşam deneyimleriyle de yakından ilişkilidir.

Bilişsel Öğrenme Kuramı

Bilişsel öğrenme kuramı, insanların öğrenme süreçlerini anlamak için zihinsel süreçlere odaklanır. Bu kuram, insanların bilgiyi işleme, depolama ve hatırlama şekillerini açıklamaya çalışır. Bilişsel öğrenme kuramının temel prensiplerinden bazıları şunlardır:

 • Beynin İşlevi: Bilişsel öğrenme kuramı, öğrenmenin beyin tarafından nasıl gerçekleştirildiğine odaklanır. Bilgiyi işleme, kodlama, depolama ve geri çağırma süreçlerini araştırır.
 • Öğrenme Stratejileri: Bilişsel öğrenme kuramı, öğrencilerin etkili öğrenme stratejilerini kullanarak bilgiyi daha iyi anlamalarını ve hatırlamalarını teşvik eder. Bu stratejiler arasında özetleme, ilişkilendirme yapma, kavram haritaları oluşturma ve problem çözme gibi teknikler bulunur.
 • Öğrenme Ortamları: Bilişsel öğrenme kuramı, öğrenme ortamlarının öğrencilerin öğrenme sürecini etkileyebileceğini belirtir. Uygun öğrenme ortamları sağlanarak, öğrencilerin bilişsel süreçlerini desteklemek ve teşvik etmek mümkündür.

Sosyal Öğrenme Kuramı

Sosyal öğrenme kuramı, öğrenmenin sosyal etkileşimler ve çevresel faktörler aracılığıyla nasıl gerçekleştiğini vurgular. Bu kuram, özellikle Albert Bandura'nın çalışmalarıyla tanınır. Sosyal öğrenme kuramının temel prensiplerinden bazıları şunlardır:

 • Modelleme: Sosyal öğrenme kuramı, insanların çevrelerindeki diğer kişilerin davranışlarını gözlemleyerek öğrendiklerini belirtir. Bireyler, rol modellerinin davranışlarını taklit ederek yeni beceriler öğrenirler.
 • Öğrenme Ortamları: Sosyal öğrenme kuramı, öğrenme sürecinin sosyal çevre tarafından nasıl etkilendiğini vurgular. Öğrenciler, aile, okul, arkadaşlar ve medya gibi çeşitli sosyal ortamlardan etkilenirler.
 • Öz Düzenleme: Sosyal öğrenme kuramı, bireylerin kendi davranışlarını düzenleme ve kontrol etme yeteneklerini vurgular. Bireyler, çevrelerinden aldıkları geribildirimleri dikkate alarak ve içsel motivasyonlarıyla hareket ederek davranışlarını yönlendirirler.

Davranışçı öğrenme kuramı, insanların davranışlarını ve öğrenmeyi çevresel etkileşimlerle açıklamaya çalışır. Bu kuramın temelinde, insan davranışlarının çevresel faktörler tarafından şekillendirildiği ve değiştirilebileceği fikri yatar. İşte davranışçı öğrenme kuramının temel prensiplerinin ve örneklerin daha detaylı bir açıklaması:

 • Operant Koşullama: Operant koşullama, davranışın sonuçlarına bağlı olarak güçlenip veya zayıflayabileceğini öne sürer. Bu prensip, bir davranışın bir sonuca bağlı olarak tekrarlanma olasılığını artıracağını veya azaltacağını belirtir. Örneğin, bir öğrencinin sınavda başarılı olması durumunda ödüllendirilmesi, bu davranışı tekrarlama olasılığını artırır. Benzer şekilde, bir öğrencinin sınavda başarısız olması durumunda cezalandırılması, bu davranışı tekrarlama olasılığını azaltır.
 • Taklit ve Modelleme: Taklit ve modelleme prensibi, insanların çevrelerinde gözlemledikleri davranışları taklit ederek öğrendiklerini belirtir. Örneğin, bir çocuk, evde ebeveynlerinin davranışlarını izleyerek dil becerilerini geliştirebilir. Aynı şekilde, bir öğrenci, sınıfta öğretmenin matematik problem çözme yöntemlerini gözlemleyerek benzer bir yaklaşımı öğrenebilir.
 • Şekillendirme: Şekillendirme prensibi, istenilen bir davranışı elde etmek için adım adım yaklaşımların kullanılmasını içerir. Örneğin, bir çocuğun temizlik alışkanlığı geliştirmesi için, çocuk her gün dişlerini fırçaladığında veya ellerini yıkadığında ödüllendirilir. Bu, istenilen davranışın zamanla güçlenmesine ve pekiştirilmesine yol açar.

Davranışçı öğrenme kuramı, eğitimde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Öğretmenler, sınıfta öğrencilerin davranışlarını şekillendirmek için operant koşullama prensiplerini uygulayabilirler. Örneğin, bir öğrencinin sınıfta sessiz kalarak beklemesi istendiğinde, öğrenci sessiz kaldığında ödüllendirilebilir. Bu, istenilen davranışın tekrarlanma olasılığını artırır. Aynı şekilde, istenmeyen davranışlar için cezalandırma da kullanılabilir.

Ancak, davranışçı öğrenme kuramı eleştirilere de maruz kalmıştır. Bazı eleştirmenler, bu kuramın insan davranışını sadece dışsal faktörlere odaklanarak eksik bir şekilde açıkladığını ve insan deneyimini, duygularını ve düşüncelerini göz ardı ettiğini iddia etmişlerdir. Ayrıca, bazıları bu kuramın insanları sadece pasif öğrenenler olarak gördüğünü ve kişisel gelişim ve motivasyon gibi içsel faktörleri dikkate almadığını savunmuşlardır.

Sonuç olarak, davranışçı öğrenme kuramı, insan davranışlarını ve öğrenmeyi anlamak için önemli bir yaklaşım sunar. Ancak, bu kuramın insan davranışının tüm yönlerini açıklamada yetersiz kaldığı ve diğer öğrenme teorileriyle birlikte ele alınması gerektiği unutulmamalıdır.

*Sitemizde bulunan yazılar yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Tıbbi tavsiye içermez. Yazılardan yola çıkarak herhangi bir hastalık tanısı konulamaz. Yalnızca psikiyatri hekimleri ve doktorlar hastalık tanısı koyabilir.

Başarı Hikayelerimiz

Sağlıklı yaşam yolculuğunda onlar başardı şimdi sıra sende.

2 milyon

Aylık Uygulama İçi Etkinlik

265 bin

Kayıtlı Üye

4.9 / 5

Uygulama Puanı

2 bin

Uygulama Yorumu

Psikologlardan
Birebir Online Hizmet Al!

Mekan ve zaman sınırlarına takılmadan seni alanında uzman isimlerle en kolay ve hızlı yoldan buluşturuyoruz.Artık psikoloğundan kolayca randevu alabilir ve görüşmelerinin tamamını uygulama üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Dilediğin yerden psikoloğuna ulaşırsın.

Görüntülü olarak seanslarını gerçekleştirirsin

Sana özel hazırlanmış terapi planı ile ilerlersin.

Bildirimler sayesinde seansını kaçırmazsın.

Mesaj seçeneğiyle sorularını hızlıca sorarsın.

Psikoloğun yaşam kaliteni arttıracak alışkanlıklar edinirsin.

Bütçene en uygun paketi belirlersin.

Yaşam kaliteni arttırırsın.

Kolayca randevu oluşturursun.

Daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için ilk adımları atarsın.

Sağlık Uzmanlarından Birebir Online Hizmet Al!