Narsist Kişilik Bozukluğu: Belirtileri ve Tedavisi

Narsist Kişilik Bozukluğu: Belirtileri ve Tedavisi

Günümüzde, narsisizm terimi sıkça duyulan ve önemli bir psikolojik konu haline gelmiştir. Narsist kişilik bozukluğu, bireyin kendini aşırı bir şekilde önemsediği, diğerlerini manipüle ettiği ve empati eksikliği yaşadığı bir durumu ifade eder. Bu makalede, narsist belirtilerini ve tanımlarını daha detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir?

Narsist Kişilik Bozukluğu (NKB), DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) tarafından tanımlanan bir kişilik bozukluğu türüdür. Bu bozukluk, bireyin kendini aşırı derecede önemsediği, diğerlerini manipüle etme eğiliminde olduğu ve empati eksikliği yaşadığı bir durumu ifade eder. Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, kendilerini büyük ve önemli görme, övgü ve hayranlık arayışında olma, başkalarını manipüle etme ve kendi çıkarları için duygusal veya fiziksel olarak başkalarını sömürme eğilimindedirler.

a. Kendini Aşırı Derecede Beğenme ve Övünme:

Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, kendilerini aşırı derecede beğenirler ve genellikle kendi yeteneklerini abartarak ifade ederler. Başarılarıyla övünmek, onların kendine güvenlerini artırır ve başkalarından sürekli hayranlık beklerler.

b. Başkalarını Manipüle Etme ve Sömürme Eğilimi:

Narsist bireyler, başkalarını kendi çıkarları için manipüle etme eğilimindedirler. İlişkilerinde başkalarını kullanabilir, onları kontrol altına alabilir ve kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilirler. Bu, duygusal veya fiziksel olarak sömürü biçiminde ortaya çıkabilir.

c. Empati Eksikliği:

Narsist kişilik bozukluğu olan bireylerde empati eksikliği yaygındır. Diğer insanların duygularını veya ihtiyaçlarını anlamakta zorlanırlar ve genellikle kendi çıkarlarına odaklanırlar. Başkalarının duygularını anlamak veya onlara destek olmak konusunda yetersizlik gösterirler.

d. Kibirli Davranışlar ve Büyüklenme:

Narsist bireyler sık sık kibirli davranışlar sergilerler ve kendilerini diğerlerinden üstün görmeye eğilimlidirler. Kendi başarılarıyla övünme, başkalarını küçümseme ve büyüklenme davranışları sıkça görülür. Bu, başkalarının etkilenmesini veya hayranlık duymasını bekledikleri bir tür kendini güçlendirme mekanizmasıdır.

e. Eleştirilmeye Karşı Aşırı Duyarlılık:

Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, eleştirilere son derece duyarlı olabilirler ve eleştirildiklerinde savunmacı veya saldırgan tepkiler verebilirler. Kendi kusurlarını kabul etmekte zorlanırlar ve eleştirilmemek için çeşitli stratejiler geliştirebilirler.

f. Başkalarını Kıskanma ve Onları Küçümseme:

Narsist bireyler, başkalarının başarılarına veya yeteneklerine karşı kıskançlık ve kıskançlık duyabilirler. Bu duyguları bastırmak için başkalarını küçümseyebilirler veya onları aşağılamaya çalışabilirler. Kendi güçlerini ve üstünlüklerini korumak için bu tür davranışlar sergilerler.

2. Narsist Belirtilerin Sosyal ve İlişkisel Etkileri

Narsist kişilik bozukluğu olan bireylerin sahip olduğu belirtiler, sosyal ilişkileri ve genel yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu belirtiler, hem bireyin kendisi için hem de çevresindeki insanlar için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

a. Güven Sorunları ve İlişki Zorlukları:

Narsist bireyler genellikle güven sorunları yaşarlar. Kendilerini sürekli olarak üstün görmeye çalışırken, aslında kırılgan bir benlik saygısına sahiptirler. Bu nedenle, sağlıklı ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmakta zorlanırlar. İlişkilerinde sık sık kontrolcü veya baskıcı olabilirler ve partnerlerini manipüle etme eğilimindedirler. Bu, ilişkilerde sürekli bir gerginlik ve çatışma ortamı yaratabilir.

b. Empati Eksikliği ve Duygusal Kopukluk:

Narsist bireylerde empati eksikliği sıkça görülür. Diğer insanların duygularını veya ihtiyaçlarını anlamakta zorlanırlar ve genellikle sadece kendi çıkarlarına odaklanırlar. Bu durum, ilişkilerde duygusal kopukluk ve uzaklaşma yaratabilir. Partnerlerinin duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarsızlık, ilişkilerde derin bir bağ kurmayı engelleyebilir.

c. Manipülatif Davranışlar ve Sömürü:

Narsist bireyler, ilişkilerinde manipülatif davranışlar sergileyebilirler. Kendi çıkarları için partnerlerini veya çevrelerindeki diğer insanları kullanabilir, onları kontrol altına alabilir ve duygusal veya fiziksel olarak sömürülebilirler. Bu, güven ve saygı temelinde kurulması gereken sağlıklı ilişkileri zedeleyebilir ve diğer kişilerde duygusal yaralar açabilir.

d. İlgi Çekme ve Hayranlık Beklentisi:

Narsist bireyler genellikle sürekli olarak dikkat ve hayranlık arayışındadırlar. Başkalarından sürekli olarak övgü ve takdir beklerler ve bu beklentileri karşılanmadığında hayal kırıklığına uğrayabilirler. Bu, ilişkilerde dengesizlik ve sürekli olarak partnerlerden ilgi talebi gibi sorunlara yol açabilir.

e. İlişki Bağımlılığı ve Karşılıklı Bağımlılık:

Narsist bireyler genellikle ilişki bağımlılığına eğilimlidirler. Başkalarının onları doldurması ve kendilerini tamamlaması için sürekli olarak dışarıya yönelirler. Bu, bağımlı bir ilişki modeline yol açabilir ve her iki tarafın da sağlıklı bir bağımsızlık duygusu geliştirmesini engelleyebilir.

3. Narsist Kişilik Bozukluğu ve Tedavisi

Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle tedaviye başvurmada isteksizdirler çünkü kendilerini mükemmel gördükleri için bir sorunları olmadığını düşünürler. Ancak, uygun terapi ve destekle narsist belirtileri olan bireylerin yaşamlarında olumlu değişiklikler sağlanabilir. İşte narsist kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan bazı yaygın yaklaşımlar:

a. Bireysel Terapi:

Kognitif-davranışçı terapi (KDT) narsist kişilik bozukluğu olan bireyler için etkili bir terapi yaklaşımı olabilir. Bu terapi, bireyin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmeye odaklanır. Birey, kendi düşünce ve davranışlarının narsistik belirtilerini nasıl etkilediğini anlamaya ve daha sağlıklı bir benlik algısı geliştirmeye teşvik edilir.

b. Duygusal Farkındalık Terapisi:

Duygusal farkındalık terapisi, bireyin duygularını tanıma, kabul etme ve yönetme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle duygusal olarak derin bir kopukluk yaşarlar ve bu terapi, bu duygusal kopukluğu gidermeye yardımcı olabilir. Birey, duygularını daha iyi tanımayı öğrenir ve ilişkilerinde daha empatik olmayı başarabilir.

c. Grup Terapisi:

Grup terapisi, narsist kişilik bozukluğu olan bireylerin diğerleriyle etkileşimde bulunarak ilişki becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Grup terapisi, bireyin başkalarının bakış açılarını anlamasını sağlar ve sosyal etkileşimde daha sağlıklı bir denge oluşturmasına yardımcı olabilir.

d. Psikodinamik Terapi:

Psikodinamik terapi, narsist kişilik bozukluğu olan bireylerin altta yatan duygusal ve ilişkisel dinamiklerini keşfetmeye odaklanır. Bireyin geçmişteki travmatik deneyimlerini ve ilişki kalıplarını anlaması ve bunlarla başa çıkması için destek sağlar. Bu terapi, narsist belirtileri olan bireylerin daha derin bir anlayışa ve değişime ulaşmasına yardımcı olabilir.

e. İlaç Tedavisi:

Narsist kişilik bozukluğu için spesifik bir ilaç tedavisi bulunmasa da, bazı durumlarda eşlik eden depresyon veya anksiyete gibi belirtileri tedavi etmek için ilaçlar reçete edilebilir. Bu ilaçlar genellikle psikiyatri uzmanı tarafından dikkatle yönetilir.

f. Destekleyici Terapi ve Aile Katılımı:

Aile ve yakın çevrenin narsist kişilik bozukluğu olan bireyin tedavisine destek olması önemlidir. Destekleyici terapi ve aile katılımı, bireyin sosyal destek ağını güçlendirmeye ve sağlıklı ilişki becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

4. Narsist Belirtiler ve Farkındalık

Narsist belirtiler, bireyin yaşamını ciddi şekilde etkileyen ve ilişkilerinde sorunlar yaratabilen önemli bir konudur. Ancak, bu belirtilerin farkında olmak ve uygun tedaviyle destek aramak, narsist kişilik bozukluğu olan bireylerin yaşamlarında olumlu değişiklikler sağlayabilir. Empati, anlayış ve profesyonel yardım, narsist belirtileri olan bireylerin sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve kişisel gelişimlerine yardımcı olabilir.

*Sitemizde bulunan yazılar yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Tıbbi tavsiye içermez. Yazılardan yola çıkarak herhangi bir hastalık tanısı konulamaz. Yalnızca psikiyatri hekimleri ve doktorlar hastalık tanısı koyabilir.

Başarı Hikayelerimiz

Sağlıklı yaşam yolculuğunda onlar başardı şimdi sıra sende.

2 milyon

Aylık Uygulama İçi Etkinlik

265 bin

Kayıtlı Üye

4.9 / 5

Uygulama Puanı

2 bin

Uygulama Yorumu

Psikologlardan
Birebir Online Hizmet Al!

Mekan ve zaman sınırlarına takılmadan seni alanında uzman isimlerle en kolay ve hızlı yoldan buluşturuyoruz.Artık psikoloğundan kolayca randevu alabilir ve görüşmelerinin tamamını uygulama üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Dilediğin yerden psikoloğuna ulaşırsın.

Görüntülü olarak seanslarını gerçekleştirirsin

Sana özel hazırlanmış terapi planı ile ilerlersin.

Bildirimler sayesinde seansını kaçırmazsın.

Mesaj seçeneğiyle sorularını hızlıca sorarsın.

Psikoloğun yaşam kaliteni arttıracak alışkanlıklar edinirsin.

Bütçene en uygun paketi belirlersin.

Yaşam kaliteni arttırırsın.

Kolayca randevu oluşturursun.

Daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için ilk adımları atarsın.

Sağlık Uzmanlarından Birebir Online Hizmet Al!