MS’in Nörobiyolojisi: MS (Multiple Skleroz) Nedir?

MS’in Nörobiyolojisi: MS (Multiple Skleroz) Nedir?

Multiple skleroz (MS), merkezi sinir sisteminin (beyin ve omurilik) kronik bir hastalığıdır. Bu hastalık, bağışıklık sisteminin vücudun kendi sinir dokusuna saldırması sonucunda ortaya çıkar. Bu saldırılar, sinir liflerini ve miyelin adı verilen koruyucu kaplamayı zarar gördürerek iletişimi bozar. MS'nin belirtileri çeşitli olabilir ve hastalığın seyri kişiden kişiye değişebilir. Yorgunluk, görme bozuklukları, dengesizlik, kas zayıflığı ve koordinasyon sorunları gibi belirtiler yaygın olarak görülür. Tedavisi için çeşitli ilaçlar, rehabilitasyon programları ve semptomları yönetmek için destekleyici tedaviler bulunmaktadır.

MS'te Görülen Başlıca Deformasyonlar

 1. Yürüme ve Hareket Yeteneğinde Bozulma: MS, kas zayıflığı, dengesizlik ve koordinasyon problemleri gibi nörolojik semptomlarla ilişkilidir. Bu durum yürüme ve genel hareket yeteneğinde bozulmalara neden olabilir.
 2. Görme Sorunları: MS hastalarında görme bozuklukları oldukça yaygındır. Optik sinir inflamasyonu veya optik nörit adı verilen durumlar sıkça görülür. Bunlar genellikle bulanık görme, çift görme veya görme alanındaki kayıplar gibi belirtilere neden olabilir.
 3. Koordinasyon Problemleri: MS, beyindeki sinir liflerine zarar verdiği için vücudun farklı bölümleri arasındaki iletişimi etkileyebilir. Bu da el becerileri ve genel vücut koordinasyonunda problemlere yol açabilir.
 4. Yorgunluk: MS hastaları sıklıkla aşırı yorgunluk yaşarlar. Bu yorgunluk, hastalığın neden olduğu nörolojik değişikliklerin yanı sıra uyku bozukluklarından, depresyondan veya ilaçların yan etkilerinden de kaynaklanabilir.
 5. Semptomların Atakları ve İyileşmeler: MS genellikle ataklar halinde seyreder. Ataklar sırasında semptomlar belirginleşirken, ataklar arasında belirtiler hafifleyebilir veya tamamen kaybolabilir. Bu dönemlerde, hastalar arasında belirtilerde dalgalanmalar yaşanabilir.
 6. Bilinç Değişiklikleri: MS, beyin fonksiyonlarını etkileyebilir ve bu da bilişsel yeteneklerde değişikliklere neden olabilir. Hafıza, odaklanma ve düşünme becerilerinde bozulmalar olabilir.

MS İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Genetik Yatkınlık: Aile öyküsünde MS olan kişilerde, bu hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Ancak, genetik yatkınlık tek başına MS'ye neden olmaz, çevresel faktörlerle birlikte etkileşime girer.
 • Çevresel Faktörler: MS gelişiminde çeşitli çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Örneğin, D vitamini eksikliği, sigara içme, enfeksiyonlar ve bazı virüslerin (örneğin Epstein-Barr virüsü) MS riskini artırabileceği düşünülmektedir.
 • Cinsiyet: MS kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Bu, hormonlar veya genetik faktörler gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.
 • Bölgesel Faktörler: MS, belirli coğrafi bölgelerde daha yaygın olarak görülür. Örneğin, soğuk iklimlerde yaşayan insanlarda MS riski daha yüksektir.
 • Yaş: MS genellikle 20 ile 40 yaşları arasında ortaya çıkar, bu da hastalığın genç yetişkinlik döneminde daha yaygın olduğunu gösterir.
 • Sigara İçme: Sigara içmek, MS gelişme riskini artırabilir ve aynı zamanda hastalığın ilerlemesini hızlandırabilir.

Bu risk faktörleri, kişinin MS gelişme olasılığını artırabilir, ancak MS gelişimi tam olarak öngörülemez. Bir kişi bir veya daha fazla risk faktörüne sahip olabilir ancak MS geliştirmeyebilir veya hiçbir risk faktörüne sahip olmayabilir ancak MS'ye yakalanabilir. Bu nedenle, MS'nin gelişimi üzerindeki etkileri tam olarak anlaşılmamıştır ve hastalığın karmaşık bir etiyolojisi olduğu düşünülmektedir.

MS ve Bağışıklık Sistemi İlişkisi

MS (Multiple Skleroz), bağışıklık sistemiyle ilgili bir otoimmün hastalıktır. Bağışıklık sistemi normalde vücudu enfeksiyonlardan ve diğer zararlı maddelerden korurken, otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudun kendi dokularına saldırır. MS'de, bağışıklık sistemi merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) dokularına saldırır ve bu da sinir liflerini ve miyelin adı verilen koruyucu kaplamayı zarar gördürür.

MS'de bağışıklık sistemi tarafından hedeflenen ana hücreler T lenfositleri olarak bilinir. Bu T lenfositleri, normalde vücuttaki patojenlere karşı mücadele ederken, MS'de, yanlışlıkla miyelin adı verilen sinir dokusunu hedef alırlar. Bu hücreler miyelin yıkımına ve sinir liflerinin iltihaplanmasına neden olarak sinir iletimini etkilerler.

MS'nin tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi arasındaki karmaşık etkileşimlerin hastalığın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Örneğin, bir virüs enfeksiyonu veya çevresel bir tetikleyici, bağışıklık sisteminin yanıtını tetikleyebilir ve bu da MS gelişimine katkıda bulunabilir.

Tedavi, MS'deki bağışıklık sistemi yanıtını baskılamayı veya modüle etmeyi amaçlar. Bu, hastalığın seyrini yavaşlatmak ve semptomları kontrol altında tutmak için kullanılan immünmodülatör ilaçlar veya immünsüpresif ilaçlar içerebilir. Ayrıca, semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için destekleyici tedaviler de uygulanabilir.

MS (Multiple Skleroz) Belirtileri

 • Yorgunluk: MS hastaları genellikle aşırı yorgunluk hissederler, bu da günlük aktiviteleri olumsuz yönde etkileyebilir.
 • Görme Problemleri: Optik sinirlerin etkilenmesi, görme sorunlarına neden olabilir. Bulanık görme, çift görme, renk algısında değişiklikler veya göz ağrısı yaygın görülen belirtilerdir.
 • Denge Problemleri ve Koordinasyon Bozuklukları: MS, beyin ve omurilikteki sinirlerin etkilenmesine bağlı olarak denge sorunları, istikrarsızlık ve koordinasyon eksikliği gibi sorunlara neden olabilir.
 • Kas Zayıflığı ve Spastisite: MS, kasların kontrol edilmesini sağlayan sinirleri etkileyebilir, bu da kas zayıflığı, kas sertliği ve spastisiteye neden olabilir.
 • Hissizlik ve Karıncalanma: MS sinirleri etkilediğinden, vücudun farklı bölgelerinde hissizlik, karıncalanma veya uyuşma hissi olabilir.
 • Yürüme Zorluğu: Kas zayıflığı, dengesizlik ve koordinasyon problemleri yürüme yeteneğini etkileyebilir.
 • Bilişsel Değişiklikler: Bazı MS hastaları bilişsel yeteneklerinde değişiklikler yaşayabilir, bu da odaklanma güçlüğü, bellek problemleri ve düşünme hızında azalma gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
 • Depresyon ve Anksiyete: MS hastaları sıklıkla depresyon, anksiyete veya diğer duygudurum bozuklukları yaşayabilirler.
 • Semptomların Atakları: MS genellikle ataklar halinde seyreder. Ataklar sırasında semptomlar belirginleşirken, ataklar arasında belirtiler hafifleyebilir veya tamamen kaybolabilir.

Bu belirtiler, MS'nin tipine ve etkilediği kişinin özelliklerine göre değişebilir. Hastalığın seyrini etkileyen birçok faktör vardır ve belirtiler zamanla değişebilir veya ilerleyebilir. Bu nedenle, MS teşhisi ve tedavisi genellikle bir nörolog tarafından yapılır ve hastalığın spesifik semptomlarına göre bireyselleştirilir.

MS Türleri ve Evreleri Nelerdir?

 • RMS (Remitent MS): RMS, MS'nin en yaygın türüdür. Bu türde, hastalık ataklarla belirgin periyotlarla seyreder. Ataklar sırasında semptomlar belirginleşirken, ataklar arasında belirtiler hafifleyebilir veya tamamen kaybolabilir. RMS'nin iki alt tipi vardır: Relapsing-Remitting MS (RRMS) ve Progressive-Relapsing MS (PRMS).
 • RRMS (Relapsing-Remitting MS): RRMS, ataklar ve ataklar arasında tam veya kısmi iyileşme dönemlerinin olduğu MS'nin en yaygın türüdür.
 • PRMS (Progressive-Relapsing MS): PRMS, RMS'nin daha nadir bir alt tipidir. Ataklar ve sürekli ilerleyen belirtilerle karakterizedir.
 • SPMS (Secondary Progressive MS): SPMS, başlangıçta RRMS olarak başlayan hastalığın daha sonra zamanla ilerleyen bir evresidir. SPMS'de, hastalık artık ataklarla belirgin değildir, ancak ilerleyici bir şekilde kötüleşir.
 • PPMS (Primary Progressive MS): PPMS, MS'nin diğer bir türüdür ve başlangıçtan itibaren sürekli olarak ilerleyen belirtilerle karakterizedir. Ataklar ve iyileşme dönemleri tipik olarak gözlenmez.
 • PRMS (Progressive MS): PRMS, MS'nin diğer bir türüdür ve hastalık başlangıçtan itibaren sürekli olarak ilerler. Ataklar olmayabilir veya ataklar nadirdir.

MS Ne Zaman Ortaya Çıkar?

MS (Multiple Skleroz) genellikle 20 ile 40 yaşları arasında ortaya çıkar, ancak her yaşta başlayabilir. Hastalığın belirtileri genellikle genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkar, ancak bazen daha erken veya daha geç yaşlarda da görülebilir. Çocukluk çağında MS nadir görülse de, bazı vakalar bildirilmiştir.

MS, genellikle genç yetişkinlik döneminde başladığı için, hastalık tanısı sıklıkla bu yaş aralığında konur. Ancak, MS'nin yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkma potansiyeli vardır ve bazen 50 yaşından sonra da teşhis edilebilir.

MS belirtileri genellikle zamanla gelişir ve genellikle başlangıçta hafif olabilir. Başlangıçta belirtiler göz ardı edilebilir veya başka nedenlerle ilişkilendirilebilir. Ancak zamanla, semptomlar daha belirgin hale gelir ve tanı koymak için bir nöroloji uzmanının müdahalesi gerekebilir.

MS'nin kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve bağışıklık sistemi arasındaki karmaşık etkileşimlerin hastalığın gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, MS'nin ne zaman ortaya çıkacağını öngörmek zordur ve her bireyin durumu farklı olabilir.

MS Çözümü Var Mı?

MS'nin şu anda kesin bir tedavisi yoktur, ancak semptomların kontrol edilmesi ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması için bir dizi tedavi seçeneği mevcuttur. MS tedavisi, hastalığın belirtilerini hafifletmek, atakları azaltmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için tasarlanmıştır. Tedavi genellikle bir nöroloji uzmanı tarafından belirlenir ve bireyselleştirilir. İşte MS tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 • İlaçlar: MS tedavisinde kullanılan birçok ilaç vardır. Bu ilaçlar, atakları önlemeye yardımcı olabilir, semptomları hafifletebilir ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. İlaçlar genellikle immünmodülatörler veya immünsüpresif ilaçlar olabilir.
 • Steroidler: MS ataklarını tedavi etmek için kortikosteroidler (örneğin kortizon) kullanılabilir. Steroidler, inflamasyonu azaltarak semptomları hafifletebilirler.
 • Rehabilitasyon ve Fizyoterapi: Fizyoterapi ve rehabilitasyon, MS semptomlarını yönetmede önemli bir rol oynar. Fizyoterapistler, kas gücünü artırmak, dengesizliği yönetmek ve hareket becerilerini geliştirmek için egzersizler ve teknikler sağlayabilir.
 • İleri Tedaviler: MS tedavisi için yeni ve gelişmekte olan birçok tedavi yöntemi vardır. Bunlar arasında plazmaferez, kök hücre tedavisi ve immün modülatör ilaçların geliştirilmiş formları gibi seçenekler bulunmaktadır.
 • Destekleyici Tedaviler: MS hastaları için destekleyici tedaviler, semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için kullanılabilir. Bu tedaviler arasında psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve alternatif terapiler yer alabilir.

MS tedavisi, hastalığın belirtilerini yönetmeye ve hastanın yaşam kalitesini artırmaya odaklanır. Her hasta farklı olabileceğinden, en uygun tedavi planı bir uzman tarafından belirlenmelidir. Araştırma, MS'nin nedenleri ve tedavisi üzerine devam etmektedir ve gelecekte daha etkili tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

*Sitemizde bulunan yazılar yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Tıbbi tavsiye içermez. Yazılardan yola çıkarak herhangi bir hastalık tanısı konulamaz. Yalnızca psikiyatri hekimleri ve doktorlar hastalık tanısı koyabilir.

Başarı Hikayelerimiz

Sağlıklı yaşam yolculuğunda onlar başardı şimdi sıra sende.

2 milyon

Aylık Uygulama İçi Etkinlik

265 bin

Kayıtlı Üye

4.9 / 5

Uygulama Puanı

2 bin

Uygulama Yorumu

Diyetisyenlerden
Birebir Online Hizmet Al!

Mekan ve zaman sınırlarına takılmadan seni alanında uzman isimlerle en kolay ve hızlı yoldan buluşturuyoruz.Artık diyetisyeninden kolayca randevu alabilir ve görüşmelerinin tamamını uygulama üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Dilediğin yerden diyetisyenine ulaşırsın.

Mesaj seçeneği ile sorularını sorarsın.

Sana özel diyet programına erişirsin.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanırsın.

İster görüntülü ister sesli konuşursun.

Bütçene en uygun paketi seçersin.

Diyetisyen kontrolünde zayıflarsın.

Kolayca randevu oluşturursun.

Sağlık Uzmanlarından Birebir Online Hizmet Al!