Kişilik Bozukluğu Türleri

Kişilik Bozukluğu Türleri

Paranoid Kişilik Bozukluğu: Belirtileri ve Tedavisi

Paranoid kişilik bozukluğu, kişinin sürekli olarak başkalarının kötü niyetli olduğunu düşünmesi, güvensizlik duyguları yaşaması ve şüphecilik içinde olmasıyla karakterizedir. Bu bozukluk genellikle erken yetişkinlik döneminde başlar ve kişinin sosyal ve işlevsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Paranoid kişilik bozukluğu belirtileri genellikle şunları içerir:

 1. Şüphecilik: Diğer insanların niyetleri hakkında sürekli olarak şüphe duyma.
 2. Gizlilik: Kendini sürekli olarak koruma ve başkaları tarafından incelenmekten kaçınma.
 3. Düşmanlık: Diğer insanlara karşı sürekli olarak düşmanlık veya saldırganlık hissetme.
 4. Öfke: Küçük şeylerden kolayca rahatsız olma ve öfkelenme.
 5. Kıskançlık: Diğer insanların niyetlerini yanlış yorumlama ve aşırı kıskançlık duyguları yaşama.
 6. Yalnızlık: Diğer insanlardan uzaklaşma ve yalnızlık hissetme eğilimi.

Paranoid Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Paranoid kişilik bozukluğunun tedavisi genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) odaklıdır. Bu terapi türü, kişinin düşünce kalıplarını ve inançlarını değiştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaçlar da semptomların yönetiminde yardımcı olabilir, ancak genellikle terapi ile birlikte kullanılır.

Narsistik Kişilik Bozukluğu: Özellikleri ve Tedavi Yöntemleri

Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin kendini aşırı derecede önemsediği, başkalarını küçümseyici bir şekilde değerlendirdiği ve empati eksikliği yaşadığı bir durumdur. Bu bozukluk genellikle kişinin ilişkilerinde sorunlar yaşamasına ve sosyal ve iş yaşamında zorluklarla karşılaşmasına neden olabilir.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Özellikleri

Narsistik kişilik bozukluğunun belirtileri genellikle şunları içerir:

 1. Kendini Aşırı Önemseme: Kişinin kendini diğer insanlardan üstün görmesi ve özel bir muamele beklemesi.
 2. Empati Eksikliği: Başkalarının duygularını anlamakta zorlanma ve başkalarının ihtiyaçlarını önemsememe.
 3. Küçümseyici Davranışlar: Başkalarını sürekli olarak küçümseme, eleştirme veya hor görme.
 4. Gizli Kırılganlık: Dışarıdan kendine güvenli görünme çabasıyla birlikte aslında içsel bir kırılganlık hissi.
 5. Sürekli İlgilenecek Kişi Arama: Sürekli olarak başkalarından dikkat ve hayranlık beklemek.

Narsistik Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi genellikle uzman bir terapist veya psikiyatrist tarafından yürütülen psikoterapi ile başlar. Terapi, kişinin narsistik düşünce kalıplarını ve davranışlarını anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaçlar semptomların yönetiminde yardımcı olabilir, ancak genellikle terapi ile birlikte kullanılır.

Borderline Kişilik Bozukluğu: Tanı ve Tedavi Seçenekleri

Borderline kişilik bozukluğu, duygusal dengesizlikler, ilişkilerde istikrarsızlık, kimlik bocalamaları ve kendine zarar verme gibi belirtilerle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk genellikle genç yetişkinlik döneminde başlar ve kişinin günlük yaşamını etkileyebilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tanısı

Borderline kişilik bozukluğu genellikle bir psikiyatrist veya psikolog tarafından yapılır. Tanı genellikle belirtilerin sürekliliği ve şiddeti temel alınarak konulur. Tanı koymada kullanılan kriterler arasında duygusal kararsızlık, kimlik bocalamaları, yoğun ilişki problemleri ve kendine zarar verme davranışları yer alabilir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Borderline kişilik bozukluğunun tedavisi genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) odaklıdır. Terapi, kişinin duygusal dengesizlikleri ve ilişki problemlerini anlamasına ve yönetmesine yardımcı olabilir. Bilişsel davranışçı terapi (BDT), dialektik davranış terapisi (DDT) ve psikodinamik terapi gibi terapi yöntemleri sıklıkla kullanılır. Ayrıca, ilaçlar semptomların yönetiminde yardımcı olabilir, ancak genellikle terapi ile birlikte kullanılır.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Belirtileri ve Yaşam Üzerindeki Etkileri

Antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin başkalarının haklarına saygı duymama, sosyal normlara uymama ve yasa dışı davranışlarda bulunma eğilimi gösterdiği bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk genellikle erken yetişkinlik döneminde başlar ve kişinin sosyal ve işlevsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri genellikle şunları içerir:

 1. Sosyal Normlara Uymama: Yasalara ve sosyal normlara uyum sağlamakta sürekli zorluk çekme.
 2. Yalan Söyleme ve Manipülasyon: Başkalarını kandırmak, yalan söylemek ve manipülasyon yapmak.
 3. Düşmanlık ve Şiddet: Başkalarına karşı düşmanlık ve agresif davranışlar sergileme eğilimi.
 4. Sorumluluk Alma Güçlüğü: Yaptığı eylemlerden sorumlu hissetmeme ve başkalarını suçlama.
 5. İçsel Rahatsızlık: İçsel boşluk ve huzursuzluk hissi yaşama.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Yaşam Üzerindeki Etkileri

Antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin sosyal ve işlevsel yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bozukluğa sahip bireyler genellikle işyerinde sorunlar yaşayabilir, ilişkilerinde istikrarsızlık yaşayabilir ve yasa dışı faaliyetlere karışabilirler. Ayrıca, bu bozukluğa sahip bireylerde depresyon, anksiyete ve madde kullanımı gibi diğer zihinsel sağlık sorunları da sık görülebilir.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Belirtileri ve Tedavisi

Bağımlı kişilik bozukluğu, kişinin başkalarının onayına aşırı derecede bağımlı olduğu, karar verme ve sorumluluk alma konusunda zorluk yaşadığı ve genellikle kendini değersiz hissettiği bir durumdur. Bu bozukluk genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde başlar ve kişinin günlük yaşamını etkileyebilir.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Belirtileri

Bağımlı kişilik bozukluğunun belirtileri genellikle şunları içerir:

 1. Başkalarının Onayına Aşırı Bağımlılık: Başkalarının görüşlerine aşırı derecede değer verme ve onların onayını almadan karar verememe.
 2. Karar Verme Zorluğu: Küçük ve büyük kararlar konusunda sürekli olarak başkalarının yardımını isteme.
 3. Sorumluluk Alma Güçlüğü: Sorumluluk almakta zorlanma ve sorunların üstesinden gelme konusunda başkalarına güvenme.
 4. Kendini Değersiz Hissetme: Sürekli olarak kendini değersiz veya yetersiz hissetme.
 5. Bağımlı İlişkiler: Bağımlı ilişkiler kurma eğilimi ve bağımlı olduğu kişilerle ilişkilerde sorunlar yaşama.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Bağımlı kişilik bozukluğunun tedavisi genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) odaklıdır. Terapi, kişinin bağımlı düşünce kalıplarını ve davranışlarını anlamasına ve değiştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, ilaçlar semptomların yönetiminde yardımcı olabilir, ancak genellikle terapi ile birlikte kullanılır.

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Özellikleri ve Tedavi Yaklaşımları

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu, kişinin düzenlilik, mükemmeliyetçilik ve kontrol etme ihtiyacı gibi belirgin özellikler gösterdiği bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde başlar ve kişinin günlük yaşamını etkileyebilir.

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu Özellikleri

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunun belirtileri genellikle şunları içerir:

 1. Düzenlilik İhtiyacı: Her şeyin düzenli olmasına aşırı derecede önem verme.
 2. Mükemmeliyetçilik: Hatalardan kaçınma ve her şeyin mükemmel olması gerektiği inancı.
 3. Kontrol Etme İhtiyacı: Olayların ve durumların kontrol edilmesi gerektiği düşüncesi.
 4. Esneklikten Yoksunluk: Değişime uyum sağlamakta zorlanma ve esnek olmama.
 5. İşbirliğine Kapalılık: Başkalarıyla işbirliği yapmaktan kaçınma ve kendi yöntemlerini dayatma.

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tedavi Yaklaşımları

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğunun tedavisinde genellikle psikoterapi (konuşma terapisi) kullanılır. Terapi, kişinin mükemmeliyetçilik ve kontrol etme ihtiyaçlarıyla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Kognitif-davranışçı terapi (KDT) ve psikodinamik terapi gibi terapi yöntemleri sıklıkla kullanılır. Ayrıca, ilaçlar semptomların yönetiminde yardımcı olabilir, ancak genellikle terapi ile birlikte kullanılır.

*Sitemizde bulunan yazılar yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Tıbbi tavsiye içermez. Yazılardan yola çıkarak herhangi bir hastalık tanısı konulamaz. Yalnızca psikiyatri hekimleri ve doktorlar hastalık tanısı koyabilir.

Başarı Hikayelerimiz

Sağlıklı yaşam yolculuğunda onlar başardı şimdi sıra sende.

2 milyon

Aylık Uygulama İçi Etkinlik

265 bin

Kayıtlı Üye

4.9 / 5

Uygulama Puanı

2 bin

Uygulama Yorumu

Psikologlardan
Birebir Online Hizmet Al!

Mekan ve zaman sınırlarına takılmadan seni alanında uzman isimlerle en kolay ve hızlı yoldan buluşturuyoruz.Artık psikoloğundan kolayca randevu alabilir ve görüşmelerinin tamamını uygulama üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Dilediğin yerden psikoloğuna ulaşırsın.

Görüntülü olarak seanslarını gerçekleştirirsin

Sana özel hazırlanmış terapi planı ile ilerlersin.

Bildirimler sayesinde seansını kaçırmazsın.

Mesaj seçeneğiyle sorularını hızlıca sorarsın.

Psikoloğun yaşam kaliteni arttıracak alışkanlıklar edinirsin.

Bütçene en uygun paketi belirlersin.

Yaşam kaliteni arttırırsın.

Kolayca randevu oluşturursun.

Daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için ilk adımları atarsın.

Sağlık Uzmanlarından Birebir Online Hizmet Al!