İş Yerinde Mobbinge Uğruyorum

İş Yerinde Mobbinge Uğruyorum

İş Yerinde Mobbinge Uğruyorum


İş Yerinde Mobbing: Tanımı, Türleri ve Başa Çıkma Yolları

Günümüzde iş yerlerindeki stres, rekabet ve iletişim problemleri, çalışanlar arasında mobbing gibi olumsuz davranışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Mobbing, kişinin iş yerinde sistematik ve sürekli olarak maruz kaldığı taciz, zorbalık ve haksız muamele şeklinde tanımlanabilir. Bu makalede, iş yerinde mobbingin ne olduğu, türleri ve başa çıkma yolları incelenecektir.

1. Mobbingin Tanımı ve Türleri

 Mobbing Nedir?

İş yerinde mobbing, bir veya birden fazla kişinin bir çalışanı hedef alarak sistematik olarak psikolojik ya da fiziksel olarak taciz etmesi durumudur. Bu taciz, kişinin itibarını zedelemek, işini kaybetmesine neden olmak veya psikolojik baskı oluşturmak gibi amaçlar taşıyabilir.

Elbette, iş yerinde mobbing (iş yeri tacizi), çalışanların psikolojik veya fiziksel olarak kötü muamele görmesi durumudur. Bu durum, genellikle bir veya birden fazla kişinin hedef alınarak sürekli olarak kötü muamele görmesi şeklinde ortaya çıkar. İşte bu mobbing türleri ve örnekleri:

1. Psikolojik Mobbing

Psikolojik mobbing, iş yerindeki psikolojik tacizlerdir. Bunlar, genellikle kişinin itibarını zedelemeyi, kendine güvenini azaltmayı ve iş performansını olumsuz etkilemeyi amaçlar. Örnekler şunlar olabilir:

Aşağılama ve Küçümseme: Bir yönetici veya iş arkadaşı, sürekli olarak bir çalışanı aşağılayarak veya küçümseyerek onun özsaygısını zedeler. Örneğin, iş arkadaşlarından biri sürekli olarak bir çalışanın fikirlerini alaycı bir şekilde reddedebilir.

Dedikodu Yayma: İş arkadaşları veya yöneticiler, bir çalışan hakkında dedikodu yayarak onun itibarını zedelemeye çalışabilirler. Örneğin, bir çalışanın arkasından iş yerindeki dedikodular yayılarak onun itibarı lekeleyebilir.

Görevlerin Verilmemesi: Belirli görevlerin veya projelerin bir çalışana verilmemesi veya sürekli olarak daha az önemli görevlerle görevlendirilmesi gibi davranışlar da psikolojik mobbinge örnektir. Bu durum, kişinin işte değersiz hissetmesine neden olabilir.

2. Fiziksel Mobbing

Fiziksel mobbing, iş yerindeki doğrudan fiziksel zarar verme eylemlerini içerir. Bu, şiddet, tehdit ve fiziksel taciz gibi davranışları içerir. Örnekler şunlar olabilir:

Şiddet ve Tehdit: Bir çalışanın diğer bir çalışan tarafından fiziksel olarak saldırıya uğraması veya tehdit edilmesi fiziksel mobbinge örnektir. Örneğin, bir iş arkadaşı diğer bir çalışanı yumruk atarak tehdit edebilir.

Fiziksel Taciz: Bir çalışanın sürekli olarak fiziksel olarak taciz edilmesi veya rahatsız edilmesi de fiziksel mobbinge örnektir. Örneğin, bir iş arkadaşı sürekli olarak bir çalışanın omzuna vurarak rahatsız edebilir.

3. Sosyal Mobbing

Sosyal mobbing, kişinin iş yerindeki ilişkilerinin bozulmasına yönelik tacizleri içerir. Bu, izolasyon, dışlama ve sosyal ilişkilerin bozulması gibi davranışları kapsar. Örnekler şunlar olabilir:

İzolasyon: Bir çalışanın iş arkadaşları veya yöneticiler tarafından bilinçli olarak dışlanması veya yalnız bırakılması sosyal mobbinge örnektir. Örneğin, bir çalışanın toplantılara davet edilmemesi veya sosyal etkinliklere katılmak için dışlanması.

Dışlama: Bir çalışanın iş arkadaşları veya yöneticiler tarafından gruba dahil edilmemesi veya bilgi paylaşımından dışlanması sosyal mobbinge örnektir. Örneğin, bir çalışanın önemli toplantılara davet edilmemesi veya projelerde dahil edilmemesi.

Bu örnekler, iş yerinde mobbingin farklı türlerini ve nasıl tezahür edebileceğini göstermektedir. Bu tür davranışlar, çalışanların sağlığına ve iş performansına ciddi zararlar verebilir ve iş yeri ortamının zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle, iş yerinde mobbingin önlenmesi ve müdahale edilmesi önemlidir.

2. Mobbinge Uğrayan Kişinin Belirtileri

Elbette, mobbinge uğrayan bir kişinin belirtileri genellikle çeşitli şekillerde ortaya çıkar ve bu belirtiler kişinin duygusal, fiziksel ve iş performansı açısından etkilenmesine neden olabilir. İşte mobbinge uğrayan bir kişinin gösterebileceği belirtiler ve örnekleri:

1. Duygusal Değişimler

Mobbinge maruz kalan kişiler, duygusal olarak zorlanabilirler. Bu duygusal değişimler şunları içerebilir:

Endişe: Sürekli olarak taciz edilmek veya kötü muamele görmek, kişide endişe ve kaygıya neden olabilir. Örneğin, işe gitmekle ilgili sürekli endişeli hissetmek.

Depresyon: Sürekli olarak aşağılanmak veya dışlanmak, kişinin depresyona girmesine neden olabilir. Örneğin, iş yerindeki sürekli olumsuzluklar nedeniyle kişinin genel bir umutsuzluk hissetmesi.

Öfke: Tacizcilerin davranışlarına karşı duyulan öfke, mobbinge uğrayan kişilerde sık görülebilir. Örneğin, sürekli haksız eleştirilere maruz kalan bir çalışanın içsel öfke patlamaları yaşaması.

2. Fiziksel Belirtiler

Mobbing, sadece duygusal değil, aynı zamanda fiziksel sağlık üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilir. Fiziksel belirtiler şunlar olabilir:

Baş ağrısı: Sürekli stres altında olmak, bir çalışanın sık sık baş ağrısı yaşamasına neden olabilir. Örneğin, işe gitmekle ilgili sürekli endişeli hissetmekten dolayı baş ağrısı yaşamak.

Mide Rahatsızlıkları: Mobbinge maruz kalan bir kişi, sürekli olarak stres altında olduğu için mide rahatsızlıkları yaşayabilir. Örneğin, iş yerindeki sürekli gerilim nedeniyle mide ekşimesi veya sindirim problemleri yaşamak.

Uyku Problemleri: Stres ve kaygı, kişinin uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Mobbinge uğrayan bir kişi, uyku problemleri yaşayabilir. Örneğin, iş yerindeki sürekli endişe nedeniyle uykuya dalmakta zorluk çekmek veya sürekli olarak uyanmak.

3. İş Performansında Düşüş

Mobbing, bir kişinin iş performansını da olumsuz etkileyebilir. Bu düşüşler şunları içerebilir:

Motivasyon Kaybı: Sürekli olarak taciz edilmek veya kötü muamele görmek, bir çalışanın motivasyonunu kaybetmesine neden olabilir. Örneğin, işe gitmekle ilgili sürekli endişeli hissetmekten dolayı işiyle ilgili motivasyonunu kaybetmek.

İşe Geç Gelme: Mobbinge maruz kalan bir kişi, işe gitmekten kaçınabilir veya işe geç gelebilir. Örneğin, iş yerindeki sürekli stres nedeniyle sabahları işe gitmekten kaçınmak.

İşi Bırakma: Mobbinge maruz kalan bir kişi, işten ayrılma kararı verebilir. Örneğin, iş yerindeki sürekli kötü muamele nedeniyle işten ayrılmak.

Bu belirtiler, mobbingin etkilerinin çeşitliliğini ve ciddiyetini gösterir. Mobbinge uğrayan bir kişi bu belirtileri yaşadığında, durumu fark edebilmek ve gerekli destek ve yardımı alabilmek önemlidir.

3. Mobbinge Karşı Başa Çıkma Yolları

3.1. Kendi Duygularınızı ve Haklarınızı Tanıyın

Mobbinge uğrayan kişinin öncelikle duygularını tanıması ve haklarını bilmesi önemlidir. Bu sayede kendini koruyacak ve doğru adımları atabilecektir.

3.2. Destek Alın

Aile, arkadaşlar veya bir terapist gibi güvendiğiniz kişilerden destek almak duygusal olarak rahatlamanıza yardımcı olabilir.

3.3. Konuşma Yollarını Deneyin

Eğer mobbing davranışlarını fark ederseniz, öncelikle bu durumu açık ve dürüst bir şekilde ifade etmeyi deneyin. Belki sorunun çözümü için bir diyalog başlatabilirsiniz.

3.4. Üstlerinize Başvurun

Eğer durum daha da kötüleşirse veya iş yerinizdeki politikalar gereği üstlerinizle iletişime geçebilir ve durumu bildirebilirsiniz.

3.5. Hukuki Yolları Düşünün

Eğer mobbing davranışları yasalara aykırıysa, hukuki yollara başvurmayı düşünebilirsiniz.

4. Örnekler ve İncelenmiş Vakalar

4.1. Psikolojik Mobbing Örneği: Bir çalışanın sürekli olarak iş arkadaşları tarafından dışlanması ve dedikoduya maruz kalması.

4.2. Fiziksel Mobbing Örneği: Bir yöneticinin bir çalışana fiziksel şiddet uygulaması.

4.3. Sosyal Mobbing Örneği: Bir departmanın bir çalışanı iş arkadaşları arasında bilinçli olarak dışlaması.

5. Sonuç

İş yerinde mobbing, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ciddi bir sorundur. Ancak, doğru stratejiler ve destekle, bu tür durumlarla başa çıkmak mümkündür. Mobbinge uğrayan kişilerin duygularını tanıması, destek almaları ve gerekirse yetkililere başvurmaları önemlidir. Ayrıca, iş yerlerinde mobbingin önlenmesi için etkili politikaların ve eğitimlerin uygulanması da gereklidir.

*Sitemizde bulunan yazılar yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Tıbbi tavsiye içermez. Yazılardan yola çıkarak herhangi bir hastalık tanısı konulamaz. Yalnızca psikiyatri hekimleri ve doktorlar hastalık tanısı koyabilir.

Başarı Hikayelerimiz

Sağlıklı yaşam yolculuğunda onlar başardı şimdi sıra sende.

2 milyon

Aylık Uygulama İçi Etkinlik

265 bin

Kayıtlı Üye

4.9 / 5

Uygulama Puanı

2 bin

Uygulama Yorumu

Psikologlardan
Birebir Online Hizmet Al!

Mekan ve zaman sınırlarına takılmadan seni alanında uzman isimlerle en kolay ve hızlı yoldan buluşturuyoruz.Artık psikoloğundan kolayca randevu alabilir ve görüşmelerinin tamamını uygulama üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Dilediğin yerden psikoloğuna ulaşırsın.

Görüntülü olarak seanslarını gerçekleştirirsin

Sana özel hazırlanmış terapi planı ile ilerlersin.

Bildirimler sayesinde seansını kaçırmazsın.

Mesaj seçeneğiyle sorularını hızlıca sorarsın.

Psikoloğun yaşam kaliteni arttıracak alışkanlıklar edinirsin.

Bütçene en uygun paketi belirlersin.

Yaşam kaliteni arttırırsın.

Kolayca randevu oluşturursun.

Daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için ilk adımları atarsın.

Sağlık Uzmanlarından Birebir Online Hizmet Al!