Gizlilik ve Çerez Politikası


ASKİPO’nun işleteni sıfatıyla ASKİPO Wellbeing Teknoloji A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilen www.askipo.com. internet sitesini (“Site”) ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir. Şirket tarafından çerezler (cookies) toplanmaktadır. İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Sitenin sunduğu hizmetler (“Hizmetler”) dahilinde topladığı çerezler, bu çerezlerin türleri, hangi amaçla toplandığı ve çerez ayarlarınıza ilişkin bilgi sağlayan Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikasının yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

1. Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.askipo.com/kisisel-veri-saklama-ve-imha-politikasi linkinden ulaşabilirsiniz.

1.1 Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yasal Dayanağı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

1.2 Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

1.3 Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Detaylı bilgilere https://www.askipo.com/aydinlatma-metni Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veridir”. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında, sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek adına kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

1.4 Veri Sahiplerinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,

https://askipo.com/storage/file/Veri%20Sahibi%20Bas%CC%A7vuru%20Formu.pdf linkinden ulaşabileceğiniz ASKİPO Veri Sahibi Başvuru Forumu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

2. Çerez Politikası

Bu Çerez Politikası, çerezlerin ne olduğunu ve bunları nasıl kullandığımızı açıklar. Çerezlerin ne olduğunu, bunları nasıl kullandığımızı, kullandığımız çerez türlerini, yani çerezleri kullanarak topladığımız bilgileri ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığını ve çerez tercihlerinin nasıl kontrol edileceğini anlamak için bu politikayı okumalısınız. İstediğiniz zaman web sitemizdeki Çerez Bildirimindeki onayınızı değiştirebilir veya geri çekebilirsiniz.

İzniniz aşağıdaki internet sitelerine uygulanır.

1. askipo.com

2. google.com

3. yandex.com

4. facebook.com

5. segment.com

6. mixpanel.com

2.1. Çerez Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Bu çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını sağlamamıza, internet sitesini daha güvenli hale getirmemize, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmamıza ve internet sitesinin nasıl performans gösterdiğini ve neyin işe yaradığını ve iyileştirilmesi gereken yerleri analiz etmemizi sağlar.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

2.2. Çerez Kullanma Amaçlarımız Nelerdir?

Internet sitemizde kullanılan üçüncü taraf çerezleri, temel olarak ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında hizmetlerimizi güvende tutmak, size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak (reklamlar sunmak), sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek, internet sitemizde gelecekteki etkileşimlerinizi hızlandırmak için kullanılır ve internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunur.

İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinin hatırlatılması.
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

2.3. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Çerez Adı

Tanımı

Amacı

Gerekli Çerezler

Bu çerezler talep edilmiş olunan Hizmetler’in sağlanmasını mümkün kılar. Bu çerezler olmadan, talep edilen Hizmetler’den düzgün bir şekilde yararlanmak mümkün değildir.

Şirket’in Site üzerinden sağladığı Hizmetler’in devamlılığı için toplanması zorunlu çerezlerdir.

Kullanıcı oturumlarını sürdürmeye ve güvenlik tehditlerini önlemeye yarar.

Örneğin, bu çerezler hesabınıza giriş yapmanızı ve sepetinize ürün eklemenizi ve güvenli bir şekilde ödeme yapmanızı sağlar.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Performans Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcıların sunulan hizmetleri ne şekilde kullandığı hakkında, örneğin kullanıcıların en sık hangi sayfalara gittiği ve bu web sayfalarında hata mesajları alıp almadığı hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaret
edilen sayfalar hakkında anonim bilgi toplar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler toplanır ve dolayısıyla anonim olur. Yalnızca hizmetlerin performansını iyileştirmek için kullanılır. Bir internet sitesinin performansını geliştirmek amacıyla veri toplamak için çerezleri kullanan web analizleri bu kategoriye girer. Örneğin, tasarımları test etmek ve kullanıcı için tutarlı
bir görünüm ve his sağlamak için kullanılabilirler. Bu kategori, davranışsal/ hedefli reklam ağları için kullanılan çerezleri içermez.

Performans çerezleri, Şirket Hizmetler’ine nasıl erişildiğini, bunların nasıl kullanıldığını veya nasıl performans gösterdiğini analiz etmek için kullanılır. Bu bilgileri Hizmetler’i sürdürmek, geliştirmek ve sürekli olarak iyileştirmek için kullanırız. Ayrıca bir e-posta bültenini açıp açmadığınız, başkasına yönlendirip yönlendirmediğiniz veya herhangi bir içeriğine tıklayıp tıklamadığınız dahil olmak üzere size gönderdiğimiz e-posta bültenlerinden veya diğer iletişimlerden bilgiler de edinebiliriz. Bu bilgiler bize, bültenlerimizin ne kadar etkili olduğu hakkında bilgi verir ve ilginizi çeken bilgiler sunduğumuzdan emin olmamızı sağlar.

 

 

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

Fonksiyonellik-Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Bu çerezler, web sitesinin yapmış olduğunuz seçimleri (kullanıcı adınız, diliniz veya bulunduğunuz bölge gibi) hatırlamasını ve daha gelişmiş, daha kişisel özellikler sunmasını sağlar. Bu çerezler, ayrıca metin boyutuyla, yazı tipleriyle ve web sayfalarının özelleştirebileceğiniz diğer kısımlarıyla ilgili yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için de kullanılabilir. Bu çerezlerin topladığı bilgiler anonim hale getirilebilir ve diğer web sitelerinde gezinme faaliyetlerinizi izleyemez. Bu çerezler, deneyiminizi iyileştirmek için yaptığınız seçimleri hatırlar. Aynı çerez yeniden hedefleme için
kullanılırsa "hedefleme veya reklam çerezleri" kategorisine de dahil edilebilir.

Bu çerezler, Hizmetler’i tercihlerinize göre kişileştirme imkânı tanıyan çerezlerdir. Örneğin, Hizmetler’i kullanmaya devam ettiğinizde, edindiğimiz bilgiler neticesinde, kullanıcı adı, adres gibi bilgileri sizler için hatırlayabilir, size daha önceden aldığınız ve/veya uzun süre sayfasında kaldığınız veya sıklıkla ziyaret ettiğiniz sayfaların dikkatinize sunabiliriz.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler, size ve ilgi alanlarınıza uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Bunlar ayrıca bir reklamı kaç kez gördüğünüzü sınırlandırmak ve ayrıca reklam kampanyalarının ne kadar etkili olduğunu ölçmeye yardımcı olmak için de kullanılır. Web sitesi operatörünün izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler. Bu çerezler, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgi, reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşılır. Hedefleme veya reklam çerezleri sıklıkla diğer kuruluşlar tarafından sağlanan site işlevselliği ile bağlantılıdır. Bu çerezler, reklamların size ve ilgi alanlarınıza uygun olması için gezinme alışkanlıklarınız hakkında bilgi toplar.

Bu çerezleri, Hizmetler’i alırken, ilgi alanlarınıza dayalı reklam sunmak amacıyla kullanmaktayız. Bu bilgiler, aynı zamanda belirli bir reklamın size kaç kez sunulduğunu kaydetmek, size tekrar tekrar aynı reklamları göstermemek ve bu reklamların ne kadar etkili olduğunu ölçmemize yardımcı olması amacıyla da kullanılabilmekteyiz. Ayrıca Şirket’i ve - Site’yi diğer web sitelerinde ve Hizmetler’de tanıtan reklamlar ve başka içerikleri sunmak için web sitesi yayıncıları, uygulama geliştiriciler, reklam ağları ve hizmet sağlayıcılar ile çalışmaktayız. Çerezler, başka web sitelerinde, uygulamalarda ve cihazlarda size ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek reklamları size göstermek, aldığınız reklamları düzenlemek ve bunların ne kadar etkili olduğunu ölçmek için kullanılabilir. Ek olarak, Şirket iş ortaklarının, Şirket’in Hizmetler’i içinde veya dışında, zaman içinde ve farklı web sitelerinde, uygulamalarda ve/veya cihazlarda çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplamak dahil olmak üzere çerezleri, yukarıda tanımlanan aynı amaçlarla kullanmasına izin
verebiliriz.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

 

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin internet sitesinde ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

 

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

 

İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

 • İnternet sitesi ara yüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
 • Gelecekte gerçekleştireceğiniz ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
 • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Sitemizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler; sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verilerinizi elde etmekte olup, kişisel verileriniz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olunması sebebiyle işlenmektedir.

2.4. Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerezlerin, cihazınızda tutulmasını istemiyorsanız her zaman çerezlere ilişkin onayınızı geri çekebilir ve çerezleri silebilirsiniz. Çerezlerin toplanmasını engellemek için veyahut toplanan çerezlerin silinmesi için internet tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez ayarlar tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Ancak, tarayıcınızda Çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz İnternet Sitelerimizde sunulan işlevsel özelliklerin tamamından yararlanamayabilirsiniz. Çerezlerinizi silmeniz dahilinde internet sitesi içerisindeki tercihleriniz de silinecektir. Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Ayrıca çerezlerin toplanmasını engellemeniz halinde Şirket’in sağladığı Hizmetler’in bildirim, stok durumu, kampanya ve yeni ürün bilgilerinden yararlanamayacaksınız. Bu kapsamda Hizmetler’den yararlanabilmek adına çerez kullanımına izin vermenizi tavsiye ederiz.

Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili linke tıklayarak çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirebilir, değiştirebilirsiniz:

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

 AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser

 Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

 Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Çerezlerin nasıl yerleştirildiği, nasıl görüleceği ve nasıl yönetilip silineceği dahil olmak üzere, çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org sayfalarını ziyaret edebilir, Çerez Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için [email protected] bölümünü/adresini kullanabilirsiniz.

3. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Sözleşmesi Şirket’in sahibi olduğu www.askipo.com İnternet sitesine ilişkin gizlilik politikasını içerir. Şirket’in sahibi olduğu www.askipo.com İnternet sitesini ziyaret ederek aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Şirket, internet sitesini ziyaret eden sizlerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu “Gizlilik Politikası” sizlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaç çerçevesinde Şirket tarafından işlendiğini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur. Şirket tarafından sizlere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kısaca “Hizmet” olarak anılacaktır.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik, ürün ve müşteri yorumları veya üyeler tarafından siteye eklenmiş olan içerikler de dahil, düzenlenmesi ve tamamen veya kısmen kullanımı konusunda tüm haklar ve mülkiyet hakları Şirket’e aittir.

3.1 Gizlilik Politikasının Kapsamı

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan sizlere ilişkin bilgileri işbu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak yapılır. Örneğin, Şirket, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanmakta ve bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilmektedir.

Şirket, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası Şirket’in kendi kontrolü dışındaki uygulamalar, üçüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya Şirket’in sponsor olduğu ve/veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Şirket sorumlu değildir.

3.2 Toplanan Veriler

Şirket tarafından, verilen Hizmetler kapsamında birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kişisel veriler şunları içerebilir: ad-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyet , doğum tarihi, vergi numarası, telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi, sosyal medya hesapları, konum bilgileri, ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, ödeme bilgileri, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgiye tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler işlenebilir. Sitenin kullanımına dair bilgileriniz, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, dilerseniz teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgiye işbu politikanın 2. maddesinde yer alan “Çerez Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sitemizden alışveriş yaparak veya ürünler hakkında şirket e-posta adreslerimizden bilgi talebinde bulunduğunuzda size e-bülten, e-posta, telefon, kurumsal WhatsApp ve SMS aracılığıyla ulaşmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız. Reklam ve kampanyalarla ilgili gönderilecek ticari iletiler bu kapsam dışında olup sizin açık onayınıza tabidir. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 Bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-posta gönderebilirsiniz.

3.3 Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Politikanın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi güncellenecektir. Şirket, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet sitesinde ilan edilecektir. Gizlilik Politikasının güncel haline www.askipo.com adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasının değiştirilmesinden sonra Şirket’in hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

www.askipo.com adresinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasa gereği veya meşru ticari amaçlar ile saklamasının gerekmediği bilginin silinmesini talep edebilirsiniz.

İletişim bilgileri

ASKİPO Wellbeing Teknoloji A.Ş.

Adres: Büyükdere Caddesi No:255 Nurol Plaza B.02 Maslak, Sarıyer/ İSTANBUL

E-mail: [email protected]