Çekingen Kişilik Bozukluğu Belirtileri: Utangaçlığın Ötesinde Bir Sorun

Çekingen Kişilik Bozukluğu Belirtileri: Utangaçlığın Ötesinde Bir Sorun

Utangaçlık ve çekingenlik birçok insanda görülen yaygın bir durumdur. Fakat bu durum, günlük yaşamı ve işlevselliği önemli ölçüde etkilemeye başladığında çekingen kişilik bozukluğu (ÇKB) olarak adlandırılır. ÇKB'lu kişiler, aşırı utangaçlık, yetersizlik duygusu, eleştiriye karşı hassasiyet ve reddedilme korkusu gibi belirtiler gösterirler. Bu da sosyal ilişkilerden kaçınma, iş ve eğitim hayatında zorluk çekme ve yalnızlık gibi sorunlara yol açabilir.


Çekingen Kişilik Bozukluğu Belirtileri:

 • Aşırı utangaçlık: ÇKB'lu kişiler, yeni insanlarla tanışmaktan, topluluk önünde konuşmaktan ve sosyal ortamlarda aktif olmaktan çekinirler.
 • Yetersizlik duygusu: Kendilerini başkalarından daha aşağı ve yetersiz görürler.
 • Eleştiriye karşı hassasiyet: Eleştirilmekten ve reddedilmekten aşırı derecede korkarlar. Bu nedenle, fikirlerini ve duygularını paylaşmaktan çekinirler.
 • Sosyal ilişkilerden kaçınma: ÇKB'lu kişiler, reddedilme korkusu nedeniyle sosyal ortamlardan ve yeni insanlarla tanışmaktan kaçınabilirler.
 • Yalnızlık: ÇKB'lu kişiler, sosyal ilişkilerden kaçınma nedeniyle kendilerini yalnız hissedebilirler.
 • Düşük benlik saygısı: Kendine güveni azdır ve kendini değersiz görür.
 • Risk almaktan kaçınma: Hata yapmaktan ve başarısız olmaktan korktukları için yeni şeyler denemekten kaçınabilirler.
 • Karar vermede zorlanma: Kendi başlarına karar vermede zorlanırlar ve başkalarına bağımlı olma eğilimindedirler.
 • Fiziksel belirtiler: Utangaçlık ve kaygı duygusu, terleme, titreme, kızarıklık, kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtilere de yol açabilir.


Çekingen Kişilik Bozukluğu Tanısı:

ÇKB tanısı, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılan değerlendirmeyle konulur. Uzman, kişinin semptomlarını ve günlük yaşamını nasıl etkilediğini sorgular. Kişilik envanterleri ve diğer testler de tanıya yardımcı olabilir.


Çekingen Kişilik Bozukluğu Tedavisi:

ÇKB tedavisinde psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilir.

 • Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT), ÇKB tedavisinde en etkili psikoterapi yöntemidir. BDT ile, kişinin utangaçlık ve kaygı duygusunu yönetmesi, özgüvenini geliştirmesi ve sosyal becerilerini geliştirmesi amaçlanır.
 • İlaç tedavisi: Antidepresan ve antikaygı ilaçları, kaygı ve depresyon semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir.


Çekingen Kişilik Bozukluğu ile Başa Çıkmak:

 • Kendini kabul etmek: ÇKB'nin bir kişilik bozukluğu olduğunu ve değiştirilmesi kolay olmadığını kabul etmek önemlidir.
 • Uzman yardımı almak: Bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak, ÇKB'nin semptomlarını yönetmek ve günlük yaşamın kalitesini artırmak için önemlidir.
 • Sosyal becerilerini geliştirmek: Sosyal becerilerini geliştirmek için sosyal aktivitelere katılmak, yeni insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak önemlidir.
 • Kendine güvenini geliştirmek: Kendine güvenini geliştirmek için olumlu düşünmeyi öğrenmek, başarılarını kutlamak ve kendini başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçınmak önemlidir.
 • Stresle başa çıkmayı öğrenmek: Stresle başa çıkmayı öğrenmek için egzersiz yapmak, meditasyon yapmak ve yoga yapmak gibi teknikler kullanılabilir.


Çekingen kişilik bozukluğu (ÇKB), aşırı utangaçlık, yetersizlik duygusu, eleştiriye karşı hassasiyet ve reddedilme korkusu ile karakterize bir kişilik bozukluğudur. ÇKB'lu kişiler, sosyal ilişkilerden kaçınma, iş ve eğitim hayatında zorluk çekme ve yalnızlık gibi sorunlar yaşayabilirler.


Nedenleri:

ÇKB'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

 • Genetik faktörler: ÇKB'ye sahip bir aile üyesi varsa, bu bozukluğa yakalanma riski daha yüksektir.
 • Çevresel faktörler: Çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimler, aşırı eleştirel veya korumacı aile ortamı, sosyal becerilerin gelişmesini engelleyen durumlar ÇKB'nin gelişmesine katkıda bulunabilir.


Tanı:

ÇKB tanısı, bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılan değerlendirmeyle konulur. Uzman, kişinin semptomlarını ve günlük yaşamını nasıl etkilediğini sorgular. Kişilik envanterleri ve diğer testler de tanıya yardımcı olabilir.


ÇKB, Türkiye'de nüfusun yaklaşık %1-2'sini etkilemektedir. Bu da her 50-100 kişiden birinin ÇKB'ye sahip olduğu anlamına gelir.


ÇKB'nin diğer kişilik bozukluklarıyla ilişkisi:

 • Kaçıngan kişilik bozukluğu: Kaçıngan kişilik bozukluğu (KPB) da reddedilme korkusuyla karakterize bir kişilik bozukluğudur. Fakat KPB'li kişiler, ÇKB'li kişilere göre daha fazla öfke ve saldırganlık eğilimi gösterebilirler.
 • Bağımlı kişilik bozukluğu: Bağımlı kişilik bozukluğu (BPD) olan kişiler, terk edilme korkusu nedeniyle başkalarına aşırı bağımlı olma eğilimindedirler. ÇKB'li kişiler de başkalarına bağımlı olabilirler, fakat bu bağımlılık daha çok reddedilme korkusundan kaynaklanır.
 • Sosyal anksiyete bozukluğu: Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi), sosyal ortamlarda ve durumlarda yoğun kaygı ve korku yaşanmasıyla karakterize bir bozukluktur. ÇKB'li kişiler de sosyal ortamlarda kaygı yaşayabilirler, fakat bu kaygı daha çok reddedilme korkusundan kaynaklanır.


ÇKB'nin tedavisinde kullanılan psikoterapi türleri:

 • Bilişsel davranışçı terapi (BDT): BDT, ÇKB tedavisinde en etkili psikoterapi yöntemidir. BDT ile, kişinin utangaçlık ve kaygı duygusunu yönetmesi, özgüvenini geliştirmesi ve sosyal becerilerini geliştirmesi amaçlanır.
 • Grup terapisi: Grup terapisi, ÇKB'li kişilerin diğer insanlarla iletişim kurma ve sosyal becerilerini geliştirme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 • Psikodinamik terapi: Psikodinamik terapi, ÇKB'nin altında yatan nedenlerin ve travmatik deneyimlerin keşfedilmesine yardımcı olabilir.


ÇKB'nin tedavisinde kullanılan ilaç türleri:

 • Antidepresanlar: Antidepresanlar, depresyon ve anksiyete semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir.
 • Antikaygı ilaçları: Antikaygı ilaçları, kaygı ve panik atak semptomlarını hafifletmek için kullanılabilir.


Çekingen Kişilik Bozukluğu ile Başa Çıkmak İçin İpuçları


1. Kendini Kabul Etmek:

Çekingen kişilik bozukluğunun bir kişilik bozukluğu olduğunu ve değiştirilmesinin kolay olmadığını kabul etmek önemlidir. Kendini bu şekilde kabul etmek, değişimin ilk adımıdır. Kendini olduğun gibi kabul etmeyi öğrenmek ve sevmek, özgüvenini geliştirmene yardımcı olacaktır.


2. Uzman Yardımı Almak:

Bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak, çekingen kişilik bozukluğunun semptomlarını yönetmek ve günlük yaşamın kalitesini artırmak için önemlidir. Bir terapist, sana özel bir tedavi planı oluşturacak ve sana bu planı uygulamana yardımcı olacaktır.


3. Sosyal Becerilerini Geliştirmek:

Sosyal becerilerini geliştirmek, çekingen kişilik bozukluğunun semptomlarını yönetmenin en önemli yollarından biridir. Sosyal aktivitelere katılmak, yeni insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak önemlidir. Bunu yapmak için çeşitli kurslara veya gruplara katılabilir, gönüllü faaliyetlere katılabilir veya yeni insanlarla tanışmak için online platformları kullanabilirsin.


4. Kendine Güvenini Geliştirmek:

Kendine güvenini geliştirmek, çekingen kişilik bozukluğunun semptomlarını yönetmenin bir diğer önemli yoludur. Olumlu düşünmeyi öğrenmek, başarılarını kutlamak ve kendini başkalarıyla karşılaştırmaktan kaçınmak önemlidir. Kendine güvenini geliştirmek için çeşitli egzersizler yapabilir ve kitap okuyabilirsin.


5. Stresle Başa Çıkmayı Öğrenmek:

Stres, çekingen kişilik bozukluğunun semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, stresle başa çıkmayı öğrenmek önemlidir. Egzersiz yapmak, meditasyon yapmak ve yoga yapmak gibi teknikler stresi yönetmene yardımcı olabilir.


6. Destek Gruplarına Katılmak:

Çekingen kişilik bozukluğuna sahip diğer insanlarla iletişim kurmak ve deneyimlerini paylaşmak faydalı olabilir. Destek grupları, bu tür bir iletişim kurmak için ideal ortamlardır. Türkiye'de çekingen kişilik bozukluğuna sahip kişilere yönelik çeşitli destek grupları bulunmaktadır.


7. Kendini Sevmek ve Korumak:

Kendini sevmek ve korumak, çekingen kişilik bozukluğuyla başa çıkmak için çok önemlidir. Kendine karşı nazik ve şefkatli ol, sınırlarını belirle ve sana zarar verebilecek durumlardan uzak dur.


8. Asla Pes Etme:

Çekingen kişilik bozukluğuyla başa çıkmak zaman ve emek ister. Bu nedenle, asla pes etmemek ve değişim için çabalamak önemlidir.


Çekingen kişilik bozukluğu yaygın bir kişilik bozukluğudur. Fakat doğru tedavi ve destek ile ÇKB'li kişiler semptomlarını kontrol altına alıp, tatmin edici ve üretken bir yaşam sürebilirler.

*Sitemizde bulunan yazılar yalnızca farkındalık yaratmak amaçlıdır. Tıbbi tavsiye içermez. Yazılardan yola çıkarak herhangi bir hastalık tanısı konulamaz. Yalnızca psikiyatri hekimleri ve doktorlar hastalık tanısı koyabilir.

Başarı Hikayelerimiz

Sağlıklı yaşam yolculuğunda onlar başardı şimdi sıra sende.

2 milyon

Aylık Uygulama İçi Etkinlik

265 bin

Kayıtlı Üye

4.9 / 5

Uygulama Puanı

2 bin

Uygulama Yorumu

Psikologlardan
Birebir Online Hizmet Al!

Mekan ve zaman sınırlarına takılmadan seni alanında uzman isimlerle en kolay ve hızlı yoldan buluşturuyoruz.Artık psikoloğundan kolayca randevu alabilir ve görüşmelerinin tamamını uygulama üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsin.

Dilediğin yerden psikoloğuna ulaşırsın.

Görüntülü olarak seanslarını gerçekleştirirsin

Sana özel hazırlanmış terapi planı ile ilerlersin.

Bildirimler sayesinde seansını kaçırmazsın.

Mesaj seçeneğiyle sorularını hızlıca sorarsın.

Psikoloğun yaşam kaliteni arttıracak alışkanlıklar edinirsin.

Bütçene en uygun paketi belirlersin.

Yaşam kaliteni arttırırsın.

Kolayca randevu oluşturursun.

Daha güçlü ve özgüvenli hissetmek için ilk adımları atarsın.

Sağlık Uzmanlarından Birebir Online Hizmet Al!