Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni


Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rıza metni

Şirketimiz Askipo Wellbeing Teknoloji A.Ş. tarafından www.askipo.com internet sitesi üzerinden ve Askipo adlı mobil uygulamamızdan yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. Bir elektronik danışmanlık hizmeti platformu olan ASKİPO’da hizmet alabilmek için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla platformumuzda üyelik bir hizmet koşulu olarak sunulmamaktadır. Üye olmadan hizmet alma seçeneğiniz bulunmamaktadır. Platformumuzda sizleri bir araya getirdiğimiz diyetisyenlerin size doğru hizmeti sağlayabilmesi için bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, diyetisyenlerimizle paylaşılması, yurtdışındaki ve/veya yurtiçindeki sunucularımızda kaydedilmesi gerekebilmektedir. Siz üyelerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz üyelerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır. Rıza vermek istemiyorsanız, sitemizi ziyaret edebilir ancak danışmanlık hizmetinden faydalanamamaktasınız.

Açık rızanıza bağlı olarak;

a. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Siz üyelerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, uyruk, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, pasaport geçerlilik tarihi, pasaport numarası), diyetisyen hizmeti için sağlık bilgileriniz (Boy, kilo, kronik hastalığınız, kan grubunuz), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan üye işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları, miles&smiles numarası), finans bilgileriniz (kredi kartı bilgileri), pazarlama bilgileriniz (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı/Süresi gibi Trafik Verileri) ile internet tarayıcınız ve/veya Şirketimiz mobil uygulamasındaki veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz işlenecektir.

b. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, rıza göstererek ASKİPO üyesi olmanız halinde; size özel kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, üye hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve ASKİPO’ya ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesiyle üye ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere ASKİPO ile ASKİPO’nun anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, ASKİPO’nun sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve KVKK’nın 9.maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

c. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması:

Rıza göstererek ASKİPO üyesi olmanız halinde; kimlik (ad,soyad) iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası),hukuki işlem, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, müşteri, iş ortağı işlem, müşteri işlem ( üyelik bilgileri, yorum bilgileri, ödeme bilgileri, banka hesap bilgileri, kart bilgileri, fatura bilgileri, tutar bilgileri) pazarlama (kampanya bilgileri, ürün bilgileri,hediye çek bilgileri) ve işlem güvenliği (IP adresi) verileriniz, KVKK’nın “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9.maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabileceğimiz yurt içi alternatiflerimiz olmaması nedeniyle, teknoloji alanındaki bulut hizmetleri altyapısı tedarikçilerimiz olan yurt dışında yerleşik ve sunucuları yurtdışında bulunan Google (Google LLC.), AWS (Amazon Web Services, Inc.), Agora (Agora Lab, Inc.), Twilio (Twilio Inc), OneSignal (OneSignal, Inc) ve Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize;bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla yurt dışına aktarılabilecektir. ASKİPO’nun seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve Müşterilerine, dolayısıyla ASKİPO’ya güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere birçok uluslararası mevzuat bu verilerin Veri İşleyenler (yukarıda sayılan alt yapıların sahibi olan şirketler) tarafından ASKİPO’nun talep ve amaçları dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

d. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda yer alan tüm kişisel verilerinizin belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak üzere işlenmesine hiçbir baskı altında kalmadan ve açık biçimde muvafakat ettiğinizi, üye ol sayfasındaki “Üye ol” butonuna tıklayarak kabul etmiş olacaksınız